Φιλίες πάνε κι έρχονται στη ζωή μας. Για λίγο, για πολύ, για πάντα, δεν έχει σημασία. Όλες αφήνουν το σημάδι τους. Όλες μας μαθαίνουν ν’ αγαπάμε και να συγχωρούμε. Να κάνουμε υπομονή και να λέμε αλήθειες.

Περισσότερα