Από όλα τα συναισθηματικά τραύματα που υφιστάμεθα στη ζωή μας η απόρριψη είναι ίσως η πιο κοινή.

 

Συνέχεια