Είμαστε το προϊόν των σκέψεων που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.

 

Συνέχεια