• Το 90% του χρόνου που ξοδεύεις μπροστά στον υπολογιστή είναι για δουλειά.

 

Συνέχεια