Είναι και κάποιες στιγμές που φουσκώνεις από περηφάνεια.

 

Συνέχεια