Η βία κατά των γυναικών δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, και αν δεν συμβαίνει σε εμάς, συμβαίνει δίπλα μας.

 

Συνέχεια