Τα όχι που δεν είπαμε και η σιωπή μας τα μετέφρασε σε ναι…

 

Συνέχεια