Οι περισσότεροι από εμάς, προκειμένου να επιβιώσουμε, χρειάζεται να παίρνουμε. Να λαμβάνουμε από τους άλλους χρήματα, αγάπη, πόρους, έπαινο.

 

Περισσότερα