Ένας Σαμάνος ρωτήθηκε: Τι είναι δηλητήριο, φθόνος, φόβος, μίσος, ανοχή…

– “Τι είναι δηλητήριο;”

– “Οτιδήποτε έξω από τα απαραίτητα, είναι δηλητήριο.
Θα μπορούσε να είναι ο φόβος, ο φθόνος, ο θυμός, το μίσος, η ανοχή, η ισχύς, η οκνηρία, η βουλιμία, η αλαζονεία, η ματαιοδοξία, η λαγνεία, η απληστία, η αδολεσχία, οτιδήποτε.”

– “Τι είναι φόβος;”

– “Η μη αποδοχή της αβεβαιότητας. Αν την αποδεχτούμε, τότε μετατρέπεται σε περιπέτεια. Ο φόβος είναι ένδειξη εκφυλισμένου μυαλού.”

– “Τι είναι φθόνος;”

– “Η μη αποδοχή του καλού στον άλλο. Αν το αποδεχτούμε, τότε μετατρέπεται σε έμπνευση. Όπως από τη σκουριά ο σίδηρος, έτσι κι οι φθονεροί απ’ το έλκος του φθόνου κατατρώγονται.”

– “Τι είναι θυμός;”

– “Η μη αποδοχή σε ότι ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. Αν το αποδεχτούμε, τότε μετατρέπεται σε ανοχή. Δεν τιμωρείσαι για το θυμό σου, τιμωρείσαι από το θυμό σου.”

– “Τι είναι μίσος;”

– “Η μη αποδοχή των ανθρώπων ως έχουν. Αν το αποδεχτούμε, τότε μετατρέπεται σε αγάπη. Μίσος είναι ο θυμός των αδύναμων και επηρεάζει την κρίση τους.”

– “Τι είναι ανοχή;”

– “Η αποδοχή ότι ο δυνάστης σου θα αλλάξει από μόνος του.
Αν δεν το δεχτούμε, τότε θα τον βοηθήσουμε να αλλάξει. Η ανοχή των καταπιεσμένων ορίζει τα όρια των τυράννων.”

– “Τι είναι ισχύς;”

– “Η αποδοχή της συμπαντικής μας σημαντικότητας. Αν δεν το δεχτούμε, τότε μετατρέπεται σε γαληνότητα. Οι επιθυμίες είναι η πηγή της θλίψης.”

– “Τι είναι οκνηρία;”

– “Η αποδοχή της υποχρέωσης των άλλων να μας φροντίζουν. Αν δεν το δεχτούμε, τότε μετατρέπεται σε δημιουργία. Αποφεύγουμε την οκνηρία για να κερδίσουμε χρόνο για μας, όπως ακριβώς κάποιος πολεμά για να έχει ειρήνη.”

– “Τι είναι βουλιμία;”

– “Η μη αποδοχή ότι το μυαλό μπορεί να γεμίσει το στομάχι. Αν το δεχτούμε, τότε μετατρέπεται σε ευεξία. Δυστυχείς όσοι δεν μπορούν να γεμίσουν το στομάχι με το μυαλό.”

– “Τι είναι αλαζονεία;”

– “Η αποδοχή ότι είμαστε το κέντρο του σύμπαντος. Αν δεν το δεχτούμε, θα κάνουμε πολλούς και καλούς φίλους. Οι αλαζόνες έχουν στα δόντια τους, το εγχειρίδιο χρήσης τους.”

– “Τι είναι ματαιοδοξία;”

– “Η αποδοχή ότι μπορείς τόσο νωρίς να γράψεις ιστορία. Αν δεν το δεχτούμε, τότε μπορεί και να γράψουμε ιστορία. «Πω-πω, σκόνη που σήκωσα!», είπε η μύγα που καθόταν στο πίσω μέρος του άρματος.”

– “Τι είναι λαγνεία;”

– “Η αποδοχή ότι μπορεί η σαρκική επιθυμία να ελέγχει το μυαλό. Αν δεν το δεχτούμε, τότε το μυαλό μας ελέγχει απόλυτα. Τα μικρά πράγματα χαλιναγωγούν τα μικρά μυαλά.”

– “Τι είναι απληστία;”

– “Η αποδοχή ότι τα πάντα σου ανήκουν ή μπορείς να τα έχεις. Αν δεν το δεχτούμε, θα εκτιμήσουμε καλύτερα όσα έχουμε. Είδα κάποτε μια μέλισσα πνιγμένη μέσα στο μέλι και κατάλαβα.”

– “Τι είναι αδολεσχία;”

– “Η αποδοχή πως η απύλωτη λογόρροια, ενδιαφέρει τον άλλο. Αν δεν το δεχτούμε, θα βρούμε κάτι σημαντικό να πούμε. Κάποιοι μπορούν να συμπιέζουν μια τεράστια ποσότητα λέξεων, στην πιο ελάχιστη ποσότητα σκέψης.

Αγαπήστε τον πλησίον σας!

Πηγή: Ιστός – άγνωστος συγγραφέας